Akış Switch ‘i

Kategoriler:

Akış durduğunda, kontrol edilen cihazın elektriğini keser. 2 m kablolu 1/2" dişli bağlantı.