Arıtma Demo Kiti

DEMO KİT RO SYS RO Arıtma Demo Kiti

 • 12” Pp Spun 5µ Inline Sediment Filtre
 • 12” Udf 33 Inline Aktif Karbon Filtre
 • 12” Cto 64 Inline Blok Karbon Filtre
 • T- 33 Coconut Post Karbon Filtre
 • 24v  Dc Pompa
 • 1812 – 75 Gpd Membran
 • Star Musluk
 • Auto Shut Off Valve
 • Jaco Fitting
 • Tds Metre
 • Elektroliz