“FASTCHLOR” Stabilize Diklor Granülü , %56

Kategoriler:

Havuz suyunda bakteri, mantar ve virüslere karşı hızlı bir biçimde etki ederek, organik kirleri parçalayan dezenfektan.

Fastchlor Özellikleri
  • Hızlı çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir.
  • Sodyum dikloroizosiyanürat dihidrat (%56) aktif klor içerir.
  • Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller.
  • Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler.
  • Havuzda hedef organizma; Escherichia Coli(kolibasi), Hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
Fastchlor Avantajları
  • Kireç ihtiva etmediğinden havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna ve bulanıklığa ve filtrelerdetıkanmaya neden olmaz.
  • Stabilizatör içerdiğinden serbest klorun güneş ışınları ile kısa zamanda bozunarak yok olmasını önler.
  • Suyun pH değerini yükseltmez bu nedenle sık sık pH ayarlaması gerektirmez.
  • Suda çok hızlı çözünerek aktif hale geçer. Bu nedenle şok klorlama için uygundur.
Fastchlor Kullanım Talimatı