Hydro-Air “HYDROJET” Model Masaj Jeti

Nozulu ile komple. Su ve hava bağlantısı D.50, PVC, 2" nozul dahil. Önerilen debi 1,5 m³/h – 7 mSS