Hydro-Air “MAGNA” Model Masaj Jeti Gövdesi

Su bağlantısı D.50, hava bağlantısı D.32. Nozul hariç. Önerilen debi 2,7 m³/h – 7 mSS